ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 ชุด ภาพพิมพ์ POP UP ขนาด 3x3 เมตร รวมงาพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ออนโกอิ้ง จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,412.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

79

ขนาดไฟล์:1.70 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง