ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลตรวจวัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าชายเลนในแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๑ แฮกแตร์ จำนวน ๒ แปลง จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลตรวจวัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าชายเลนในแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๑ แฮกแตร์ จำนวน ๒ แปลง จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลตรวจวัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าชายเลนในแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๑ แฮกแตร์ จำนวน ๒ แปลง จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30263/nws/13