ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (แบบถัง ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๖๕ ถัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (แบบถัง ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๖๕ ถัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (แบบถัง ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๖๕ ถัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

น้ำมันเชื้อเพลิง

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง