ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกโทรสาร จำนวน 7 รายการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกโทรสาร จำนวน 7 รายการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกโทรสาร จำนวน 7 รายการ กับ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 87,996.80 บาท

เอกสารแนบ

img-301042404

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง