ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 3( กระบี่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการเก็บขยะในป่าชายเลน ท้องที่ชุมชนบ้านคลองจิหลาด หมู่ 3 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 3( กระบี่))

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 3( กระบี่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการเก็บขยะในป่าชายเลน ท้องที่ชุมชนบ้านคลองจิหลาด หมู่ 3 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 3( กระบี่))

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 3( กระบี่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการเก็บขยะในป่าชายเลน ท้องที่ชุมชนบ้านคลองจิหลาด หมู่ 3 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 3( กระบี่))

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30303/nws/13