ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ เพื่อกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 18 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ เพื่อกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 18 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ เพื่อกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 18 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30364/nws/13