ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) เลขที่ 14/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 2,568 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) เลขที่ 14/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 2,568  บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) เลขที่ 14/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 2,568  บาท

เอกสารแนบ

14

ขนาดไฟล์:0.62 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง