ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 09/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 2,889 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 09/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 2,889 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 09/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 2,889 บาท

เอกสารแนบ

09

ขนาดไฟล์:0.62 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง