Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สัญญาซื้อขาย วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) และวัสดุสำนักงาน (หมึกโทรสาร) จำนวน 42 รายการ เลขที่ 0201.8/07/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นเงิน 1,246,967.30 บาท

สัญญาซื้อขาย วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) และวัสดุสำนักงาน (หมึกโทรสาร) จำนวน 42 รายการ เลขที่ 0201.8/07/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นเงิน 1,246,967.30 บาท

สัญญาซื้อขาย วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) และวัสดุสำนักงาน (หมึกโทรสาร) จำนวน 42 รายการ เลขที่ 0201.8/07/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นเงิน 1,246,967.30 บาท

เอกสารแนบ

สัญญา07

ขนาดไฟล์:4.77 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง