ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นหลายพารามิเตอร์ เลขที่ 0201.8/10/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 2,478,000 บาท

สัญญาซื้อขาย เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นหลายพารามิเตอร์ เลขที่ 0201.8/10/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 2,478,000 บาท

สัญญาซื้อขาย เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นหลายพารามิเตอร์ เลขที่ 0201.8/10/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 2,478,000 บาท

เอกสารแนบ

สัญญา10

ขนาดไฟล์:3.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง