ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย เครื่องมือตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศแบบพกพาพร้อมชุดป้องกันมลพิษ เลขที่ 0201.8/11/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 4,238,000 บาท

สัญญาซื้อขาย เครื่องมือตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศแบบพกพาพร้อมชุดป้องกันมลพิษ เลขที่ 0201.8/11/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 4,238,000 บาท

สัญญาซื้อขาย เครื่องมือตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศแบบพกพาพร้อมชุดป้องกันมลพิษ เลขที่ 0201.8/11/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 4,238,000 บาท

เอกสารแนบ

สัญญา11

ขนาดไฟล์:3.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง