ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย เครื่องระบุพิกัดบนพื้นโลกจอแสดงผลแบบสี เลขที่ 0201.8/12/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 143,900 บาท

สัญญาซื้อขาย เครื่องระบุพิกัดบนพื้นโลกจอแสดงผลแบบสี เลขที่ 0201.8/12/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 143,900 บาท

สัญญาซื้อขาย เครื่องระบุพิกัดบนพื้นโลกจอแสดงผลแบบสี เลขที่ 0201.8/12/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 143,900 บาท

เอกสารแนบ

สัญญา12

ขนาดไฟล์:3.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง