ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย เครื่องวัดค่าซีโอดีและบีโอดีแบบเคลื่อนที่ เลขที่ 0201.8/13/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 211,700.93 บาท

สัญญาซื้อขาย เครื่องวัดค่าซีโอดีและบีโอดีแบบเคลื่อนที่ เลขที่ 0201.8/13/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 211,700.93 บาท

สัญญาซื้อขาย เครื่องวัดค่าซีโอดีและบีโอดีแบบเคลื่อนที่ เลขที่ 0201.8/13/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 211,700.93 บาท

เอกสารแนบ

สัญญา13

ขนาดไฟล์:3.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง