ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ เลขที่ 0201.8/14/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 8,480,000 บาท

สัญญาซื้อขาย ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ เลขที่ 0201.8/14/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 8,480,000 บาท

สัญญาซื้อขาย ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ เลขที่ 0201.8/14/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 8,480,000 บาท

เอกสารแนบ

สัญญา14

ขนาดไฟล์:3.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง