ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำ เลขที่ 0201.8/15/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 70,000 บาท

สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำ เลขที่ 0201.8/15/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 70,000 บาท

สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำ เลขที่ 0201.8/15/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 70,000 บาท

เอกสารแนบ

สัญญา15

ขนาดไฟล์:3.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 17 ครั้ง