ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย เครื่อง Spectrophtometer แบบเคลื่อนที่สำหรับตรวจวัดโลหะหนัก เลขที่ 0201.8/16/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 3,478,000 บาท

สัญญาซื้อขาย เครื่อง Spectrophtometer แบบเคลื่อนที่สำหรับตรวจวัดโลหะหนัก เลขที่ 0201.8/16/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 3,478,000 บาท

สัญญาซื้อขาย เครื่อง Spectrophtometer แบบเคลื่อนที่สำหรับตรวจวัดโลหะหนัก เลขที่ 0201.8/16/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เป็นเงิน 3,478,000 บาท

เอกสารแนบ

สัญญา16

ขนาดไฟล์:3.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง