ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน เลขที่ 0201.8/18/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด เป็นเงิน 5,254,770 บาท

สัญญาซื้อขาย ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน เลขที่ 0201.8/18/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด เป็นเงิน 5,254,770 บาท

สัญญาซื้อขาย ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน เลขที่ 0201.8/18/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด เป็นเงิน 5,254,770 บาท

เอกสารแนบ

สัญญา18

ขนาดไฟล์:3.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง