ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญจ้างซ่อมใหญ่ (ถอดตรวจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการ GNS 430W GPS/NAV/COM TRANSMITTER (P/N 011-01060-00 S/N 23424601) จำนวน 1 EA กับบริษัท ศรีวิวัฒน์แอน์พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นเงิน 185,000 บาท

สัญญจ้างซ่อมใหญ่ (ถอดตรวจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการ GNS 430W GPS/NAV/COM TRANSMITTER (P/N 011-01060-00 S/N 23424601) จำนวน 1 EA กับบริษัท  ศรีวิวัฒน์แอน์พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นเงิน 185,000 บาท

สัญญจ้างซ่อมใหญ่ (ถอดตรวจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการ GNS 430W GPS/NAV/COM TRANSMITTER (P/N 011-01060-00 S/N 23424601) จำนวน 1 EA กับบริษัท  ศรีวิวัฒน์แอน์พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นเงิน 185,000 บาท

เอกสารแนบ

Image060319134248

ขนาดไฟล์:5.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 114 ครั้ง