ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พื้นที่เกาะแอว อำเภอเมือง จังหวุดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พื้นที่เกาะแอว อำเภอเมือง จังหวุดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พื้นที่เกาะแอว อำเภอเมือง จังหวุดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30458/nws/13