ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กองการบิน สป.ทส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางจำนวน 22 รายการ (22 ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ กองการบิน สป.ทส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางจำนวน 22 รายการ (22 ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ กองการบิน สป.ทส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางจำนวน 22 รายการ (22 ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินงบประมาณ 3,100 บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ ชุติมาตรายาง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 3,010 บาท (สามพันสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เนื่องจากราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่เห็นชอบเห็นควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในครั้งนี้

เอกสารแนบ

135

ขนาดไฟล์:0.82 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง