Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เลขที่ 63/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 กับบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 3,210 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เลขที่ 63/2562 ลงวันที่ 8  มีนาคม 2562 กับบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 3,210 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เลขที่ 63/2562 ลงวันที่ 8  มีนาคม 2562 กับบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 3,210 บาท

เอกสารแนบ

Image080319065045

ขนาดไฟล์:0.71 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง