ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดงานโครงการป่าในเมือง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศป่าชายเลนเขาขนาบน้ำ ท้องที่เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดงานโครงการป่าในเมือง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศป่าชายเลนเขาขนาบน้ำ ท้องที่เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดงานโครงการป่าในเมือง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศป่าชายเลนเขาขนาบน้ำ ท้องที่เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30574/nws/13