ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการตรวจเช็คสภาพตามระยะทาง หมายเลขทะเบียนอ ๐๙-๐๗๗๙ กทม. จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัทอีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๘๓.๓๕ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

140

ขนาดไฟล์:0.86 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง