ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง ทำตรายาง จำนวน 17 รายการ (จำนวน 26 ดวง) เลขที่ 64/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 กับบริษัท พีทวินพลัส จำกัด เป็นเงิน 4,633.10 บาท

ใบสั่งจ้าง ทำตรายาง จำนวน 17 รายการ (จำนวน 26 ดวง) เลขที่ 64/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 กับบริษัท พีทวินพลัส จำกัด เป็นเงิน 4,633.10 บาท

ใบสั่งจ้าง ทำตรายาง จำนวน 17 รายการ (จำนวน 26 ดวง) เลขที่ 64/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 กับบริษัท พีทวินพลัส จำกัด เป็นเงิน 4,633.10 บาท

เอกสารแนบ

Image120319155413

ขนาดไฟล์:1.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง