ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค : พื้นที่ชุ่มน้ำ และงานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการ และศึกษาศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งในการกักเก็บมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 18-23 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค : พื้นที่ชุ่มน้ำ และงานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการ และศึกษาศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งในการกักเก็บมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 18-23 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค : พื้นที่ชุ่มน้ำ และงานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการ และศึกษาศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งในการกักเก็บมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 18-23 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30619/nws/13