ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ-8975 กทม. กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 2,153.91 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ-8975 กทม. กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 2,153.91 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ-8975 กทม. กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 2,153.91 บาท

เอกสารแนบ

img-314065844

ขนาดไฟล์:0.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 75 ครั้ง