ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) เลขที่ 66/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 กับบริษัท ดทคโนโลยี โปรเพสชั่นนัล เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 5,992 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) เลขที่ 66/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 กับบริษัท ดทคโนโลยี โปรเพสชั่นนัล เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 5,992 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) เลขที่ 66/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 กับบริษัท ดทคโนโลยี โปรเพสชั่นนัล เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 5,992 บาท

เอกสารแนบ

Image150319024839

ขนาดไฟล์:0.79 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง