ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 35,952 บาท

เอกสารแนบ

img-319032744

ขนาดไฟล์:0.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง