ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือทุ่นบรรทุกรถขุดโกยผักตบชวาและวัชพืชขนาดรองรับน้ำหนักได้ไม่เกินน้อยกว่า 35,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทสจ.ลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือทุ่นบรรทุกรถขุดโกยผักตบชวาและวัชพืชขนาดรองรับน้ำหนักได้ไม่เกินน้อยกว่า 35,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทสจ.ลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือทุ่นบรรทุกรถขุดโกยผักตบชวาและวัชพืชขนาดรองรับน้ำหนักได้ไม่เกินน้อยกว่า 35,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทสจ.ลำพูน

เอกสารแนบ

article_20170307160412

ขนาดไฟล์:6.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง