ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวบรวม จัดหาและเพาะชำกล้าไม้ พันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น จากท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวบรวม จัดหาและเพาะชำกล้าไม้ พันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น จากท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวบรวม จัดหาและเพาะชำกล้าไม้ พันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น จากท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน )สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30778/nws/13