ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามการพัฒนาของสังคมพืชในแปลงสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยารกทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามการพัฒนาของสังคมพืชในแปลงสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยารกทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามการพัฒนาของสังคมพืชในแปลงสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยารกทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30780/nws/13