ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์วิจัยและัฒนาทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟส่องสว่างบริเวณสะพานท่าเทียบเรือ จำนวน1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและัฒนาทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่งทะเลอันดามัน )

ประกาศศูนย์วิจัยและัฒนาทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟส่องสว่างบริเวณสะพานท่าเทียบเรือ จำนวน1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและัฒนาทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่งทะเลอันดามัน )

ประกาศศูนย์วิจัยและัฒนาทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟส่องสว่างบริเวณสะพานท่าเทียบเรือ จำนวน1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและัฒนาทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่งทะเลอันดามัน ) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30786/nws/13