ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการขุุดเจาะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 37 บ่อ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ 2560 สนง.ทสจ.ย

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการขุุดเจาะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 37 บ่อ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ 2560 สนง.ทสจ.ย

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการขุุดเจาะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 37 บ่อ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ 2560 สนง.ทสจ.ย

เอกสารแนบ

article_20170317163312(1)

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 48 ครั้ง