ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ซั้งหรือปะการังเทียมภูมิปัญญาชาวบ้าน) พื้นที่ทางทะเล อำเภอปะนะเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ซั้งหรือปะการังเทียมภูมิปัญญาชาวบ้าน) พื้นที่ทางทะเล อำเภอปะนะเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ซั้งหรือปะการังเทียมภูมิปัญญาชาวบ้าน) พื้นที่ทางทะเล อำเภอปะนะเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7) 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30851/nws/13