ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด ๕๐,๐๐๐ BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานส่วนวินัย ชั้น ๔ เลขที่ ๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด ๕๐,๐๐๐ BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานส่วนวินัย ชั้น ๔ เลขที่ ๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด ๕๐,๐๐๐ BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานส่วนวินัย ชั้น ๔ เลขที่ ๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน ๓,๒๖๓.๕๐ บาท

เอกสารแนบ

67-2562

ขนาดไฟล์:1.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง