ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (แบบถัง ๒๐๐ ลิตร)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (แบบถัง ๒๐๐ ลิตร)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (แบบถัง ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๓๖๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๔๙,๗๐๒.๐๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสองบาทห้าสตางค์)

เอกสารแนบ

178

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง