ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงถนน และรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังคำวิจารณ์)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงถนน และรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังคำวิจารณ์)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงถนน และรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังคำวิจารณ์) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30968/nws/13