ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2) ประกาศเชิญชวน

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2) ประกาศเชิญชวน

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2) ประกาศเชิญชวน

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30969/nws/13