ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขายเครื่องบันทึกค่าระดับน้ำแบบต่อเนื่อง กับบริษัทกรีน บรรยัณ จำกัด เลขที่ 0201.8/02/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นเงิน 2,240,000 บาท

สัญญาซื้อขายเครื่องบันทึกค่าระดับน้ำแบบต่อเนื่อง กับบริษัทกรีน บรรยัณ จำกัด เลขที่ 0201.8/02/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นเงิน 2,240,000 บาท

สัญญาซื้อขายเครื่องบันทึกค่าระดับน้ำแบบต่อเนื่อง กับบริษัทกรีน บรรยัณ จำกัด เลขที่ 0201.8/02/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นเงิน 2,240,000 บาท

เอกสารแนบ

Image260319032241

ขนาดไฟล์:3.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง