ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ กับบริษัทแนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เลขที่ 0201.8/04/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 17,767,780 บาท

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ กับบริษัทแนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เลขที่ 0201.8/04/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 17,767,780 บาท

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ กับบริษัทแนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เลขที่ 0201.8/04/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 17,767,780 บาท

เอกสารแนบ

Image260319032345

ขนาดไฟล์:5.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 228 ครั้ง