ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เลขที่ 0201.8/09/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 21,121,800 บาท

สัญญาซื้อขาย เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เลขที่ 0201.8/09/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 21,121,800 บาท

สัญญาซื้อขาย เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เลขที่ 0201.8/09/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 21,121,800 บาท

เอกสารแนบ

Image260319032503

ขนาดไฟล์:3.55 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง