ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต กับบริษัท อินเตอร์ลิ๊งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 0201.8/55/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน19,992,000 บาท

สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต กับบริษัท อินเตอร์ลิ๊งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 0201.8/55/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน19,992,000 บาท

สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต กับบริษัท อินเตอร์ลิ๊งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 0201.8/55/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน19,992,000 บาท

เอกสารแนบ

Image260319033957

ขนาดไฟล์:3.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 58 ครั้ง