ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย ชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับส่วนภูมิภาค (Video conference) จำนวน 1 ชุด กับบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 0201.8/03/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นเงิน 13,305,450 บาท

สัญญาซื้อขาย ชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับส่วนภูมิภาค (Video conference) จำนวน 1 ชุด กับบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 0201.8/03/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นเงิน 13,305,450 บาท

สัญญาซื้อขาย ชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับส่วนภูมิภาค (Video conference) จำนวน 1 ชุด กับบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 0201.8/03/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นเงิน 13,305,450 บาท

เอกสารแนบ

Image260319034103

ขนาดไฟล์:3.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง