ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย ชุดเก็บตัวอย่างน้ำและวัดอัตราการไหลของน้ำอัตโนมัติ จำนวน 16 ชุด กับบริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด เลขที่ 0201.8/05/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 8,748,320 บาท

สัญญาซื้อขาย ชุดเก็บตัวอย่างน้ำและวัดอัตราการไหลของน้ำอัตโนมัติ จำนวน 16 ชุด กับบริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด เลขที่ 0201.8/05/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 8,748,320 บาท

สัญญาซื้อขาย ชุดเก็บตัวอย่างน้ำและวัดอัตราการไหลของน้ำอัตโนมัติ จำนวน 16 ชุด กับบริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด เลขที่ 0201.8/05/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 8,748,320 บาท

เอกสารแนบ

Image260319034159

ขนาดไฟล์:3.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง