ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 และชั้น 20

ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 และชั้น 20

ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 และชั้น 20 กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 3,959 บาท

เอกสารแนบ

img-326040047

ขนาดไฟล์:0.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง