ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30986/nws/13