ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งสมุทรศาสตร์ และจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งสมุทรศาสตร์ และจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งสมุทรศาสตร์ และจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30989/nws/13