ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างจัดเก็บเอกสารของส่วนราชการพร้อมจัดส่งเรียกดูเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่ 0201.8/56/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กับบรืษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เป็นเงิน 100,000 บาท

สัญญาจ้างจัดเก็บเอกสารของส่วนราชการพร้อมจัดส่งเรียกดูเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่ 0201.8/56/2562 ลงวันที่ 1  พฤศจิกายน 2561 กับบรืษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เป็นเงิน 100,000 บาท

สัญญาจ้างจัดเก็บเอกสารของส่วนราชการพร้อมจัดส่งเรียกดูเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่ 0201.8/56/2562 ลงวันที่ 1  พฤศจิกายน 2561 กับบรืษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เป็นเงิน 100,000 บาท

เอกสารแนบ

Image260319064322

ขนาดไฟล์:4.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 56 ครั้ง