ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย วัสดุอะไหล่อากาศ AS 350 B,B2 จำนวน 46 รายการ เลขที่ 0201.8/06/2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลอัลไลแอนซ์ จำกัด เป็นเงิน 5,020,810 บาท

สัญญาซื้อขาย วัสดุอะไหล่อากาศ AS 350 B,B2 จำนวน 46 รายการ เลขที่ 0201.8/06/2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลอัลไลแอนซ์ จำกัด เป็นเงิน 5,020,810 บาท

สัญญาซื้อขาย วัสดุอะไหล่อากาศ AS 350 B,B2 จำนวน 46 รายการ เลขที่ 0201.8/06/2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลอัลไลแอนซ์ จำกัด เป็นเงิน 5,020,810 บาท

เอกสารแนบ

Image260319064635

ขนาดไฟล์:3.67 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง