ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลลและชายฝั่ง) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30996/nws/13